Beata Urbanek-Kalinowska

Wiolonczela

Beata Urbanek – Kalinowska w 2004 roku ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie wiolonczeli Prof. Zdzisława Łapińskiego. W roku 2005 otrzymała ‚Diplôme Supérieur d’Enseignement’ – A l’unanimite, w EcoleNormale de Musique de Paris Alfred Cortot w klasie Prof. Paula Julien. W roku 2008 ukończyła studia podyplomowe ‘Solistenklasse’ w Staatliche Hochschule für Musik Und Darstellende Kunst w Stuttgarcie, w klasie wiolonczeli Prof. Petera Bucka.

Jest laureatką konkursów: w 2003 roku wygrała konkurs na Najlepszą Interpretację utworów Krzysztofa Pendereckiego na wiolonczelę solo – organizowany przez Akademię Muzyczną w Krakowie; I miejsce w kategorii ‘trio’ w VII Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie (2003); Nagroda Specjalna „Bräuer Optik Spezial Preis für Kammermusik” podczas 13. Internationales Klassikfestival im Allgäu (2005); III nagroda w IV Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa w Gdańsku (2006), II nagroda, Srebrny Medal oraz Nagroda Specjalna za interpretację kwartetu Dymitra  Szostakowicza, w 2. Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Plovdiv, Bułgaria (2015).

Beata Urbanek-Kalinowska brała udział w kursach mistrzowskich, m.in pod kierunkiem: Krzysztofa Penderckiego, Stanisława Firleja, Angelici Mai, Petera Bucka. W ramach Junge Künstler Festival Bayreuth, doskonaliła swoje umiejętności pod kierunkiem Christiana Eulera; w ramach ABAM Chamber Music Festival /Sibelius Academy Helsinki – pod kierunkiem Marco Ylönena, Ralfa Gothoni oraz Arvida Engegarda.

Beata Urbanek-Kalinowska współpracuje z wybitnymi artystami młodego pokolenia, tworząc formacje kameralne o zróżnicowanym profilu wykonawczym (Messages Quartet, Piotr Wyleżoł Classical Quartet, Trio BLUette, Extrasound Ensemble). Jest również pierwszą wiolonczelistką w Orkiestrze Akademii Beethovenowskiej, którą współtworzy od początku istnienia zespołu.  Jako kameralistka i leader wiolonczel brała udział w licznych festiwalach w kraju i za granicą. W sierpniu 2013 roku, na zaproszenie Nigela Kennedy’ego, Beata Urbanek-Kalinowska wzięła udział w koncercie w Royal Albert Hall w Londynie podczas prestiżowego festiwalu BBC Proms. Jest pierwszą wiolonczelistką w the Orchestra of Life –  założonej w 2010 roku przez Nigela Kennedy’ego. Jako partner duetowy Kennedy’ego wykonywała z nim Inwencje Dwugłosowe J. S. Bacha w opracowaniu na skrzypce i wiolonczelę podczas tras koncertowych w Niemczech, Francji, Szwajcarii oraz w Anglii. Występowała m.in. w Filharmonii Berlińskiej, Gewandhaus w Lipsku, salach koncertowych filharmonii w Monachium, Kolonii, w Royal Albert Hall, Royal Festival Hall, w Barbican w Londynie, Palais de Congres w Paryżu i wielu innych.  Została zaproszona do współpracy przy nagraniu płyty The Four Elements dla SONY Classical (2011) oraz nowej ‘edycji’ Czterech Pór Roku – The New Four Seasons, A. Vivaldiego, które wydane zostały w październiku 2015.

Od 2007 roku jest asystentem w Katedrze Kameralistyki w Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2012 roku otrzymała tytuł doktora sztuki. Pasję i miłość do muzyki kameralnej stara się przekazać studentom Krakowskiej Uczelni oraz uczestnikom Małopolskiej Akademii Talentów, w której jest wykładowcą. Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, laureatką stypendium z Programu Stypendialnego „Młoda Polska”, stypendium Fundacji Zygmunta Zaleskiego a także stypendystką: Towarzystwa Przyjaciół Krakowa w Chicago, Samorządu Wrocławia w dziedzinie Kultury i Sztuki dla Młodych Utalentowanych Wrocławian oraz Miasta Krakowa dla Młodych Twórców.

Beata Urbanek- Kalinowska dokonała nagrań dla DUX, SONY Classical, Solo Musica, Universal Music Polska.

Zespół