Messages Quartet

Najbliższe koncerty

Festiwal „Imago Dei”

Messages Quartet ma zaszczyt stać się zespołem festiwalowym „Imago Dei” 2023. Podczas pierwszego koncertu wystąpi w Instytucie Polskim w Wiedniu. W programie znajdą się utwory Grażyny Bacewicz, Józefa Kofflera i […]

29 marca 2023
Wiedeń, Austria
Godzina: 19:00

Aktualności