Małopolska Akademia Talentów w Łącku

Messages Quartet w dn. 1-8.07.2018 ponownie poprowadzi kursy dla skrzypków, altowiolistów i wiolonczelistów.

Szczegóły można znaleźć tutaj