Messages Quartet na Krakowskiej Jesieni Muzycznej!

Recital w ramach II Krakowskiej Jesieni Muzycznej.

W programie utwory D. Szostakowicza, A. Schnittke, R. Janiak (prawykonanie), E. Irshaia (prawykonanie).