Messages Quartet na 29. Międzynarodowym Festiwalu Kompozytorów Krakowskich

KRAKOWSKA SZKOŁA KOMPOZYTORSKA (2) I GOŚCIE

Marek Stachowski – Quartetto da ingresso na kwartet smyczkowy (1980)

Zbigniew Bujarski – Kwartet na jesień (2001)

Piotr Sarnecki – IV Kwartet smyczkowy (2015, prawykonanie światowe)

Paweł Mykietyn – III Kwartet smyczkowy (2016)

Leo Samama – Kwartet smyczkowy nr 3 op. 93 (2016, prawykonanie światowe)